Kolorowa Lokomotywa w Ksawerowie

Kilka tysięcy dzieci pojedzie „Kolorową Lokomotywą” Łódzkiego Domu Kultury
6 maja w Łódzkim Domu Kultury, w obecności marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, wiceprezesa WFOŚiGW Andrzeja Czapli, przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego Anny Rabiegi, dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Ewy Wasik oraz dyrektora Łódzkiego Domu Kultury Jacka Sokalskiego zainaugurowano kolejną edycję projektu „Kolorowa Lokomotywa”. Porozumienia z łódzką instytucją podpisali dyrektorzy ośrodków kulturalnych z 42 gmin, z 21 powiatów regionu łódzkiego.
Uczestnicy kolejnej edycji „Kolorowej Lokomotywy”, dzieci i młodzież z 42 gmin województwa łódzkiego (Czarnocin, Aleksandrów, Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Drużbice, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Bedlno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew). Wiosenna edycja „Kolorowej Lokomotywy” odbywa się pod hasłem „Poznaj małą łódzką ojczyznę”.


Ideą projektu „Kolorowa Lokomotywa” jest stworzenie oferty edukacyjnej w postaci programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia, skierowanej do dzieci i młodzieży województwa łódzkiego. Organizatorzy stawiają sobie za dodatkowy cel zainteresowanie młodych ludzi z regionu łódzkiego tradycją i historią Łodzi. Kierując swoją ofertę do uboższych gmin województwa łódzkiego, Łódzki Dom Kultury adresuje ją do dzieci i młodzieży, mających ograniczony kontakt z ofertą ekologiczno-artystyczną dużych aglomeracji, jaką niewątpliwie jest miasto Łódź. Projekt tym samym ma za zadanie przeciwdziałać depopulacji, migracji młodych ludzi z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej łódzkiego w dostępie do edukacji. W czasie wiosenno-jesiennej edycji uczestnicy wezmą udział w sześciu typach warsztatów. Nie zabraknie także konkursów. Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane są na stworzenie spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich z terenu województwa łódzkiego (ośrodki z 42 gmin). Aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach realizujących ideę recyklingu; celem zajęć jest wykonanie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia „Ptasie radio”.
Partnerami wiosennej edycji projektu są: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Fundacja „Ocalić od zapomnienia”.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień, który na inauguracyjnym spotkaniu mówił: „To wspaniała inicjatywa, która realizuje politykę integrowania regionu, łączenia poprzez kulturę, szukania wspólnych płaszczyzn. Świetnie, że zaczynamy od dzieci, że pokazujemy dzieciom, jakie łódzkie może być bogate, jeśli chodzi o przyrodę, ekologię, jakie jest piękne krajobrazowo, jakim jest wspaniałym środkiem kultury, (…) nie tylko o znaczeniu regionalnym, ale też krajowym. Chciałem pogratulować tym 42 gminom, ich włodarzom i tym, którzy organizują tam życie kulturalne, że weszli w ten projekt. To znaczy, że chcecie coś u siebie robić (…), że poprzez uczestnictwo w tym projekcie wspieracie swoje dzieciaki. Wierzę, że przy kolejnych takich projektach będzie się nam dobrze współpracowało, także z WFOŚiGW, który jest otwarty na różne formy edukacji ekologicznej. Wierzę, że mając tak dobrych animatorów kultury, jak pomysłodawcy „Kolorowej Lokomotywy” jesteśmy skazani na sukces. (…) Oby ta „Kolorowa Lokomotywa” pędziła i nabierała prędkości”.
Jacek Sokalski, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, nie ukrywa, że najbardziej cieszy go tak szeroki zakres i oferta tegorocznej edycji: „W dalszym ciągu traktujemy ten projekt i tegoroczną edycję, jako pilotaż. Naszym marzeniem jest by trafić do wszystkich gmin województwa łódzkiego. Mamy, jak mówił marszałek Stępień, w województwie 177 gmin i warto byłoby do nich wszystkich tą lokomotywą dojechać. (…) Zależało mi bardzo, by dotrzeć do gmin położonych na obrzeżach województwa. Jesteśmy w powiecie wieruszowskim, zduńskim, oczywiście także w powiatach centralnych. Będziemy realizować także letnią edycję „Kolorowej Lokomotywy”, tym razem we współpracy z powiatami i dużymi miastami. Dołączyło do nas Kutno, Zduńska Wola, zabiega o współpracę Łask. (…) W tym roku „Kolorowa Lokomotywa” będzie zatem dużym wydarzenie, bowiem 42 gminy i 16 miast daje nam liczbę 58 miejscowości, gmin, w których będziemy obecni. Chodzi nam przede wszystkim o to, by na co dzień docierać do dzieci, które nie mają łatwego kontaktu czy dostępu do kultury, czy to z racji ekonomicznej sytuacji gminy czy odległości. Nieczęsto się zdarza, by dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach na ASP czy na politechnice. To będzie dla nich bardzo wyjątkowe. Chcemy im zaszczepić, że warto zostać w łódzkim, tu podjąć dalsze kształcenie. Poprzez działania artystyczno-ekologiczne chcemy im pokazać ziemię łódzką w dobrych barwach”.


Wiosenna edycji „Kolorowej Lokomotywy” zawita do takich miejscowości regionu, jak: Czarnocin, Aleksandrów (pow. piotrkowski), Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Beldno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew. Latem dotrze do dzieci i młodzieży z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Łowicza, Wielunia, Opoczna, Radomska, Sieradza, Bełchatowa, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego, Zelowa, Skierniewic, Zduńskiej Woli, Kutna, Łasku oraz gminy Mniszków.
kolorowa lokomotywa umowa
10338625_658799237509091_647037870861173489_o

Author: Kasia Tkacz