KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1), dalej RODO, informuje, że:

1

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z siedzibą w Ksawerowie, reprezentowana przez Dyrektora Marka Smugę zwanego dalej „Administratorem”.

2

Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: gdkzb@ksawerow.com lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając e-mail na adres: ioda@interia.eu

3

Podanie przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań statusowych i nie będą udostępnione podmiotom innym , niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami.

5

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia.

6

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.