„ŚWIETLICA W NOWEJ GADCE”

Zarządzający

Zarządcą Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce jest Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Warunki najmu

Przedmiotem najmu jest cała świetlica wraz z wyposażeniem.

Świetlica rezerwowana jest na podstawie „Wniosku” złożonego w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie i po wpłaceniu zadatku w wysokości  50% kosztów wynajmu.

W przypadku rezygnacji z najmu zadatek nie jest zwracany.

Przed najmem Świetlicy wynajmujący zobowiązany jest do podpisania „Umowy najmu Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce” oraz do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 500 zł.

Koszty najmu

Koszty najmu reguluje załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/81/2019 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 kwietnia 2019 r.

„Cennik opłat za najem Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce zgodny z uchwałą nr XXVII/2/2020 z dnia 2.09. 2020

§ 1. Ustala się opłaty dobowe i godzinowe za najem Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce, położonej przy ulicy Ogrodników 59:

  1. za każdą rozpoczętą dobę najmu (od wtorku do czwartku): 200 zł
  2. za najem czterodobowy
    (od piatku godz. 8:00 do poniedziałku godz. 16:00): 700 zł
  3. za każdą rozpoczętą godzinę najmu (od wtorku do czwartku) : 50 zł
  4. za najem czterogodzinny (od wtorku do czwartku) : 100 zł.
    kaucja zwrotna 1000 zł

§ 2. Opłaty dobowe określone w § 1. nie obejmują kosztów mediów.

§ 3. Podane stawki są stawkami netto.”

Najem czterodobowy obejmuje okres od piątku od godz. 8:00 do poniedziałku
do godz. 16:00.

świetlica wiejska
świetlica wiejska na gadce
Nowa gadka świtlica
sala
wystrój świetlicy
układ stołów na świetlicy
Sala do wynajmu