Adres:

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II nr 1

Telefon:

42-207-23-16

email:

gdkzb@ksawerow.com

NIP:

731-20-43-508

Dane do przelewu dla osób płacących za zajęcia: 

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

ul. Jana Pawła II nr 1, 95- 054 Ksawerów

NR KONTA: 09 1020 3437 0000 1602 02 08 8201

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który uiszczamy opłatę

Prosimy jednocześnie, aby jeden przelew dotyczył jednego rodzaju zajęć. 

cennik zajęć