Weź udział w nowym autorskim projekcie „ od juniora do seniora „-warsztaty integrujące pokolenia.

Trwa nabór uczestników do autorskiego  projektu GDKzB  „Od juniora do seniora”, finansowanego w ramach małych projektów –„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”(PROW), który skierowany jest do osób w wieku dojrzałym oraz dzieci i młodzieży.
Dysproporcje oraz nasilająca się przepaść w postrzeganiu współczesnego świata przez poszczególne grupy wiekowe stanowią istotny problem w każdym środowisku. Chcemy to zjawisko zniwelować zachęcając do współpracy młodzież z osobami 50+.
Podjęte w ramach projektu działania mają na celu integrację międzypokoleniową  poprzez wspólne uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach kulturalnych i animacyjnych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, realizowany od marca do czerwca 2013 roku.
W ramach projektu przewidziane są:
– warsztaty teatralne
– wyjazd do Centrum Nauki Kopernik i planetarium w Warszawie
– udział w spektaklu teatralnym „Tosca” w Teatrze Wielkim- czy młode pokolenie może polubić operę?
– warsztaty ceramiczne i integracyjne z psychologiem
– piknik wieńczący projekt-Familiada

Author: Kasia Tkacz