Świat Artysty

Kreatywne zajęcia plastyczne.
Zajęcia prowadzi: Magdalena Jaszczak Birkowska
Czwartek 14:30 – 15:30