Dzień Trzeci

Czołówka, jingiel, tyłówka, off,… Poznajemy zasady budowania programu telewizyjnego. Prowadzący zajęcia Leszek Bonar z minuty na minutę dostarcza nam coraz więcej informacji na temat produkcji telewizyjnej. Sprawdzamy rzetelnie informacje do wiadomości gminnych.
Szybka notatka opublikowana bez korekty to ryzyko błędnych informacji.