Dzień drugi

Dzień drugi projektu LGD „Fotoplastykon”.
Gminny Dom Kultury z Biblioteką gości Bronisława Wrocławskiego – profesora PWST w Łodzi.

Profesor prowadził warsztaty z ruchu scenicznego i emisji głosu.
Oswajaliśmy się z kamerą.