Bajkoterapia

Bycie niedocenioną, wyśmiewaną to codzienność żyrafy z opowiadania „Żyrafa i jej niezwykła szyja”. Na dzisiejszej Arte rozmawialiśmy o szacunku, życzliwości, co robić i jak się zachowywać aby nie robić innym przykrości.

rysunek dziecka, żyrafa i dwa misie
rysunek dziecka pzestawiający super bohaterów żyrafę, borsuka i misie

Author: Kasia Tkacz