Ogłoszenie konkursu na Dyrektora GDKzB

Zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora GDKzB.