Regulamin wydarzenia „Koncert dla Babci i Dziadka”