Konkurs na najładniejszą iluminację świąteczną

Wójt Gminy ogłasza konkurs na „Najładniejszą ilumnację świąteczną w Gminie Ksawerów” . Przyjmowane zgłoszenia do 27.12.2021 r. na adre mail:promocja@ksawerow.com lub w punkcie podawczym Urzędu Gminy Ksawerów. Nagroda główna o wartości 1000 zł. Regulamin i druk zgłoszeniowy dostępny na ugminy@ksawerow.com

Wójt Gminy ogłasza konkurs na "Najładniejszą ilumnację świąteczną w Gminie Ksawerów" .Przyjmowane zgłoszenia do 27.12.2021 r. na adres mail: promocja@ksawerow.com lub w punkcie podawczym Urzędu Gminy Ksawerów. Nagroda główna o wartości 1000 zł . Regulamin i druk zgłoszeniowy dostępny na www.ugminy.ksawerow.com