Abiturienci GDKzB

25 czerwca odbył się w GDKzB występ dzieci z sekcji instrumentalnej -pianino i gitara, baletowej oraz mixu tanecznego.