Wystawowo

28 maja odbyły się w GDKzB wystawy: VII grupy rysunkowo/ malarskiej oraz I grupy Kaligraficznej prowadzonych przez Magdalenę Jaszczak – Birkowską.