19 kwietnia

Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największe zbrojne powstanie w getcie żydowskim

rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej

Author: Kasia Tkacz