„Nad wszytko uśmiech Twój”

Maria Olejniczak „Nad wszystko uśmiech Twój”