ZARZĄDZENIE NR 8/2020

Sytuacja epidemiologiczna

Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zamknięcia Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w związku z sytuacją epidemiologiczną

Zarządzenie

            Na podstawie art. 28 ustawy z 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U 2020 poz.194 z 09.01.2020 r.), § 11 pkt. 2 statutu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr L/342/2014 z dnia 22.01.2014 r., zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. Zawieszam wszystkie zajęcia realizowane w GDKzB w Ksawerowie.

2. Zawieszam działalność czytelniczą biblioteki.

3. Odwołuję  imprezy zaplanowane   w  Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w okresie od dnia 12 marca 2020r. do 25.03.2020 r.

4.Od 12.03.2020 r.  Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie jest zamknięty dla  uczestników i klientów naszej instytucji.

§ 2

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej GDKzB w Ksawerowie.

§ 3

Wszelkie informacje dotyczące działalności GDKzB w Ksawerowie dostępne są na:

1. stronie www.kultura-ksawerow.com,

2. portalach społecznościowych,

3. drogą telefoniczną pod numerem: 42 207 23 16 oraz 511 997 821.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Marek Smuga

Author: Kasia Tkacz