Podsumowanie konkursu plastycznego

Podsumowanie Konkursu Plastycznego „Jesień oczami dziecka”

W konkursie wzięło udział 118 dzieci z terenu Gminy Ksawerów.
Były to: dzieci z Przedszkola Sióstr Karmelitanek
od Dzieciątka Jezus w Ksawerowie, Szkoły Podstawowej
im. Henryka Jordana w Ksawerowie wraz z Oddziałami Przedszkolnymi, oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej
im .Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej wraz
z Oddziałami Przedszkolnymi. Jury w składzie:
Elżbieta Świgulska , Emilia Przybyłek, Monika Markiewicz . Wybrało 7 wyróżniających się prac.

I KATEGORIA KONKURSOWA – dzieci 4-6 lat

Spośród 18 prac wykonanych przez dzieci w wieku 4-6 lat wyróżniono 3 prace przestrzenne:
1.Helenka Rożniakowska–uczennica kl”0”Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej oraz Michalinka Rożniakowska –przedszkolak. 2.Magdalena Skonka – Przedszkole Sióstr Karmelitanek
od Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 3.Julia Smok – Przedszkole Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka w Ksawerowie

II KATEGORIA KONKURSOWA– dzieci 7-12 lat


Spośród 100 prac wykonanych przez dzieci w wieku 7-12 lat wyróżniono 4 prace:
1.Magdalena Rzewuska – uczennica kl.”1c” Szkoły Podstawowej im. Henryka Jordana w Ksawerowie 2 .Emil Styczyński– uczeń kl.”1a” Szkoły Podstawowej w Ksawerowie im. Henryka Jordana w Ksawerowie 3.Nadia Masirek – uczennica kl”4” Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej 4. Bartosz Ścibut –uczeń Kl.”6” Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

Podsumowanie konkursu plastyczne, dzieci z nagrodami

Author: Kasia Tkacz