Łęczyca

Szukamy Boruty

Gdzie diabeł nie może tam ksawerowskie dzieci pośle.
Łęczyca i jej tajemnice, wycinanki i strzelanie z łuku.

Muzeum zamek w Łęczycy
Wycinanka łowicka, dzieci na zajęciach
Strzelanie z łuku,
Dzieci w muzeum
Oglądanie wystawy w muzeum w Łęczycy

Author: Kasia Tkacz