Goście Klubu Seniora

Seniorem być

29 maja członkowie ksawerowskiego Klubu Seniora gościli przemiłych gości z Łodzi. Odwiedzili nas ich równolatkowie, którzy wcielili się w rolę mieszkańców dawnej Łodzi i uczestniczyli w wycieczce po włościach Endlera i Kruschego. W Domu Kultury czekał na wszystkich poczęstunek a integrację środowisk seniorów umilił zespól wokalny Klubu Seniora.
Zabawa wspaniale się udała!

Łódzki i Ksawrowski klub seniora
Marin Kaleta
Chór klubu seniora
poczęstunek dla klubu seniora

Author: Kasia Tkacz