Dziękujemy

Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

GDKzB w Ksawerowie pragnie serdecznie podziękować za pomoc w organizacji Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Dzięki Państwa zaangażowaniu to wydarzenie na długo pozostanie
w pamięci mieszkańców.

Podziękowania


– Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie,
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej,
– Przedszkolu Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus,
– Gminnemu Przedszkolu w Widzewie,
– Szkole Podstawowej im. Henryka Jordana w Ksawerowie,
– Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej,
– Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Widzewie,
– Środowiskowemu Domu Samopomocy w Ksawerowie
– 90 PDH „Wórewask”.
Dziękujemy!

Obelisk pod GDKzB

Author: Kasia Tkacz