Wieczornica historyczna

29 września przed Gminnym Domem Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się Wieczornica Historyczna.
Na uroczystości upamiętniającej wybuch II Wojny Światowej przybyli pani Janina Bartoszewska, wójt Gminy Ksawerów
Adam Topolski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów Maria Wróbel oraz mieszkańcy Ksawerowa. Harcerze z 90 PDH „Wórewask” honorowo pełnili wartę przy obelisku, stojąc z pochodniami w dłoniach. „Taki Kraj” w wykonaniu
Pauliny Suchcickiej rozpoczął uroczystość.
Aż ciężko uwierzy, iż od tamtego pamiętnego dnia 1 września 1939 roku upłynęło 78 lat.
Za sprawą prelekcji i multimedialnej prezentacji jaką dla Nas przygotował pan Roman Kubiak mogliśmy przenieść się na kilka chwil do wesołego, pełnego nadziei i młodzieńczego życia Ksawerowa z sierpnia`39 roku. Obserwowaliśmy jak zmieniały się polityczne nastawienia. Aż nastąpił ten dzień, w którym to rozpocząć naukę miało około 327 uczniów ale niestety ………
Przeloty samolotów do Widzewa i walki powietrzne nad Łodzią, zasadzka na polskich żołnierzy w Ksawerowie 6/7 września tak obrazowo przedstawione uzmysłowiło nie jednemu z nas jak ciężkie i tragiczne były to dni, miesiące i lata.
Mimo panujące zimna, później godziny w sercach uczestników Wieczornicy pozostanie myśl:PAMIĘTAMY.

Author: Emilia Przybyłek