Inauguracja Klubu Seniora

Pierwszy dzień Wiosny nie bez powodu został wybrany na inaugurację Ksawerowskiego Klubu Seniora. Bo kto powiedział, że jesień życia nie przypada na wiosnę…
21 marca 2017r. do Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie przybyli licznie zaproszeni goście: Wójt Gminy Ksawerów p. Adam Topolski, przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów p. Maria Wróbel, sekretarz Gminy Ksawerów p. Jarosław Pinder, Kierownik GOPS w Ksawerowie p. Marzena Berner, Kierownik ŚDPS w Ksawerowie p. Ewa Szulbowska, Kierownik MEDIKSA w Ksawerowie lek. med. Wioletta Domańska. Wśród przybyłych byli również goście z Pabianic: Kierownik Centrum Seniora w Pabianicach p. Katarzyna Cegiełka, Prezes Uniwersytetu III Wieku w Pabianicach
p. Ewa Wadowska – Filarska oraz p. Lidia Berner założycielka i wieloletnia prezes Uniwersytetu III Wieku w Pabianicach
wraz z mężem prof. dr. hab. Janem Bernerem.
Inaugurację rozpoczął gościnny występ Chóru działającego przy Centrum Seniora w Pabianicach, który pokazał Nam, że poprzez chęci i zaangażowanie można osiągnąć bardzo wiele w każdym wieku. Wysłuchaliśmy również kilku piosenek
w wykonaniu p. Sławomira Skorka, który spróbuje stworzyć Chór Seniorów w naszej placówce.
Po muzycznej niespodziance wójt Gminy Ksawerów ogłosił oficjalne otwarcie Ksawerowskiego Klubu Seniora. Następnie głos zabrał p. Marian Kaleta, który będzie pełnił funkcję Prezesa Klubu.
Uwieńczeniem inauguracji była prelekcja lek. med. Wioletty Domańskiej na temat zdrowego trybu życia seniora. Licznie przybyli seniorzy z dużym zainteresowaniem wsłuchiwali się w wykład.
Otwarcie Klubu Seniora w Ksawerowie to duże wydarzenie, które skupiło wokół siebie liczne grono zainteresowanych.
Nowa działalność GDKzB oferuje w swoim zakresie spotkania z ciekawymi gośćmi (prelekcje), wycieczki, a przede wszystkim rozszerzenie dotychczas działających sekcji pod kątem osób starszych m.in. zajęcia z j. angielskiego, zajęcia komputerowe, poranki muzyczne, spotkania z książką i filmem i wiele innych ciekawych propozycji. Szczegółowy plan spotkań Ksawerowskiego Klubu Seniora wkrótce.

Author: Kasia Tkacz