Prace konkursowe

Na przełomie września i października Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie ogłosił konkurs plastyczny pt. „Okładka do książki” . Wpłynęło do Nas 150 prac plastycznych wykonanych w dwóch kategoriach:
klasy 1- 3 oraz klasy 4-5 prace przyniosły dzieci ze Szkół w Ksawerowie
oraz Woli Zaradzyńskiej. W trakcie trwania konkursu odbyły się spotkania z książką, zgaduj – zgadule oraz zajęcia plastyczne.

prace-konkursowe