Zumba Kids

page0001
Dla dzieci, które lubią bawić się i tańczyć, zumba to połączenie tańca i fitnessu
Podczas zajęć dzieci uczą się choreografii w różnych rytmach tanecznych. Przy okazji oswajają niektóre zwroty w językach obcych – śpiewając i wykonując elementy taneczne.
Zumbatomic lub inaczej Zumbakids wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci – poprawia kondycję fizyczną i koordynację ruchową. To dobre ćwiczenie pamięci oraz nauka pracy w grupie. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki. Następnie dzieci uczą się elementów wybranej choreografii, wykonują ją w grupie oraz w podziale na zespoły, ostatnie minuty zajęć poświęca się na zabawę. W ciągu roku szkolnego dzieci poznają przynajmniej 15 prostych choreografii do różnych piosenek.

Author: Kasia Tkacz