Ksawerów we Francji

Ksawerów we Feancji
Na zaproszenie Merostwa Breuil-Le-Sec, oraz Stowarzyszenia współpracy Polsko-Francuskiej, do Francji pojechała delegacja Gminy Ksawerów. Breuil-Le-Sec  to  miejscowość  licząca ok. 3000 mieszkańców, znajdująca się 50 km od Paryża. Wizyta miała charakter integracyjny i rozpoczęła proces nawiązania partnerstwa na szczeblu samorządowym, kulturalnym i społecznym.
Delegacja ksawerowska w składzie: Wójt Gminy Pan Adam Topolski, Maria Wrzos-Meus(Dyrektor domu kultury), Marzena Berner-Stefaniak (kierownik GOPS), Mariusz Opala(Prezes Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa), powitana była przez Mera Pana Jean-Marc a Delafrage oraz Prezesa Komitetu Partnerskiego- Pana Amand Lefeuvre oraz Jean Marca Tomczyka. Wizyta ksawerowian przygotowana została bardzo starannie, pod kątem rozpoznania potrzeb partnerstwa międzynarodowego obydwu stron.
Na oficjalnym spotkaniu delegacja z Ksawerowa zaprezentowała gospodarzom film, który przedstawił najważniejsze działania na terenie Gminy i Powiatu, przybliżył aspekty społeczne, oświatowe, biznesowe oraz kulturalne. Gospodarze zapoznali gości ze specyfiką organizacyjną Merostwa Breuil-Le-Sec, zaprezentowali placówki oświatowe, Dom Spokojnej Starości, oraz przedszkola i obiekty sportowe i kulturalne.
Atrakcją wizyty były targi spożywczych produktów regionalnych, z których słynie ta część Francji: serów, wina, szampana i produktów piekarskich.
Atmosfera spotkania partnerskiego była bardzo przyjazna, życzliwa i ciepła. Francuzi przyjadą do Ksawerowa z rewizytą w czerwcu 2014 r. Pozyskanie partnera zagranicznego umożliwi współpracę ponadnarodową i aplikowanie o fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
szczegółowy opis delegacji – zobacz
ksawerów we francji

Author: Kasia Tkacz