KONKURS PLASTYCZNY pt.„MÓJ ULUBIONY BOHATER Z BAJKI”

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie ogłasza
KONKURS PLASTYCZNY pt.„MÓJ ULUBIONY BOHATER Z BAJKI”
Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów
  2. Wiek uczestników konkursu 4 -12 lat
  3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksimum dwie prace plastyczne wykonane samodzielnie wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
  4. Nadesłane prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch kategoriach wiekowych: od 4 do 6 lat, od 7 do 12 lat
  5.  Technika wykonania prac – dowolna: wycinanka, wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem, farbami, kolaż, witraż, techniki mieszane w formacie A4
  6. Termin nadsyłania prac mija 30.10.2013 r .

Spotkanie z Baśnią – regulamin konkursu

Author: Emilia Przybyłek