Sponsorzy Dni Gminy Ksawerów 2013

sponsorzy (1280x972)
 

Organizatorzy  serdecznie dziękują sponsorom i darczyńcom za okazane wsparcie i zaangażowanie.