Zapraszamy do udziału w I edycji festiwalu „Ksawerowska Róża”

roza - Kopia

Konkurs adresowany jest do muzyków, śpiewaków oraz kapel i jest okazją do prezentacji umiejętności gry i śpiewu wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej.

 
Celem konkursu jest:

  • Propagowanie folkloru małych środowisk lokalnych oraz konfrontację dokonań artystycznych regionów.
  • Promowanie muzyków i śpiewaków i instrumentalistów – kontynuatorów muzyki wiejskiej z różnych regionów Polski.
  • Poszukiwanie lokalnych talentów z całej Polski.
  • Umożliwienie prezentacji dorobku muzycznych małych środowisk lokalnych
  • Wyłonienie „lokalnych diamentów”
Uczestników konkursu oceniać będzie profesjonalne jury.

Festiwal „Ksawerowska Róża” organizowana jest przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
karta zgłoszenia
REGULAMIN KONKURSU
1. UCZESTNICY
Uczestnikami mogą być zarówno soliści (śpiewacy i instrumentaliści), jak i zespoły – zarówno muzyczne (kapele), jak i śpiewacze.
2. ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać:

  • minimum jedno nagranie DVD lub mp3 może być absolutnie amatorskie wysłane na adres mailowy organizatora: gdkzb@ksawerów.com
  • informację o uczestnikach
  • wraz z nagraniami należy przysłać wypełnione zgłoszenie-rodzaj wykonawcy, kogo reprezentuje, ilość uczestników, rodzaj wykonywanej muzyki i ciekawostki

3. NAGRODY
Pierwsza trójka laureatów I edycji festiwalu ‘Ksawerowska Róża” w 2013 otrzyma dyplomy, rekomendacje i nagrody rzeczowe .                                                                                                                                        Zdobywca I , II i III miejsca otrzyma także zaproszenie do gościnnego występu podczas koncertu                        „Dni Ksawerowa’ organizowanego przez Gminę Ksawerów i Gminny Dom Kultury z Biblioteką                               w Ksawerowie, w dniu 22 czerwca 2013 roku. 
 Spośród laureatów konkursu wybrani zostaną wykonawcy, które wystąpią jako gwiazdy wieczoru- na „Dniach Ksawerowa” w 2014 r.
4. JURY, OCENIANIE ZGŁOSZEŃ, WYŁANIANIE LAUREATÓW,ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

Zwycięzcy konkursu (I, II i III miejsce, nagroda publiczności) wyłonieni zostaną w głosowaniu jury (mistrzów i ekspertów) oraz publiczności.W Jury konkursu zasiadają wiejscy muzykanci z różnych regionów Polski oraz eksperci – badacze polskiej muzyki ludowej.Nazwiska jurorów-muzykantów zostaną ogłoszone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Dobór muzykantów będzie związany z charakterem zgłoszeń.

W I etapie konkursu, na podstawie nadesłanych nagrań wyłonionych zostanie dziesięciu uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym, rejestrowanym przez media. Organizatorzy zapewniają nocleg i pełne wyżywienie uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w festiwalu w dniu 21-22 czerwca 2013 r.

Akredytacja uczestników: 40 zł od uczestnikaZGŁOSZENIA MAILOWE
PROSIMY 10 czerwca 2013
NA ADRES:
gdkzb@ksawerow.com lub pocztą
Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
95-054 KSAWERÓW
Jana Pawła II 1
z dopiskiem: „Ksawerowska Róża” Tel;606 48 00 73

ue    leader    progr. logo
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich-
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn. „Ksawerowska Róża” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Author: Kasia Tkacz