Juniorzy i seniorzy wystartowali


Rozpoczął się autorski projekt integrujący pokolenia ” Od juniora do seniora” współfinansowany ze środków UE w ramach osi 4 Leader – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W projekcie bierze udział 40 -osobowa grupa (20- juniorów i 20- tu seniorów). Pierwszym działaniem były warsztaty integracyjne z psychologiem i aktorem. Zajęcia posłużyły wzajemnemu poznaniu się i przełamaniu pierwszych barier. 
Następnym etapem projektu jest wyjazd do Centrum Nauki Kopernik i Planetarium- jednej z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki z kulturą oraz codziennością.
Celem strategicznym projektu jest inspirowanie do odkrywania i zrozumienia współczesnego świata w grupie międzypokoleniowej oraz twórcze w nim uczestnictwo – mówi Maria Wrzos – Meus – autorka projektu.
Podejmowane działania kształtują umiejętności szczególnie ważne w XXI wieku: komunikowaniu się i współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania wszelkich problemów. Ma również budować przekonanie, że harmonijny rozwój cywilizacji jest oparte na odkryciach naukowych i nowych technologiach.
Uczestnicy otrzymali do wykonania następujące zadania:

  • dyskusja panelowa
  • darwinizm a katolicyzm – czy muszą być niespójne?
  • czy nowe technologie przeszkadzają czy pomagają w życiu codziennym?
  • Który z wynalazków Twoim zdaniem wpłynął lub przełomowy w poprawie jakości życia codziennego?

Author: Kasia Tkacz