Wystawa „Nasze pasje”


7 grudnia 2012r w Gminnym Domu Kultury zainaugurowano wystawę malarstwa Sekcji Plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pabianicach pt ”Nasze pasje” Wystawa ma na celu prezentację dorobku artystycznego słuchaczy Uniwersytetu, a także integracje środowisk twórczych naszej gminy z gminami ościennymi.
Licznie przybyłą publiczność oraz zaproszonych gości powitała Dyrektor Domu Kultury-Maria Wrzos-Meus, która podkreśliła spójność działań Domu Kultury z jego misją. Strategia rozwoju działalności kulturalnej w naszej gminie zakłada dbałość o wartości autoteliczne, integrację i aktywizację mieszkańców oraz wymianę doświadczeń i wspólne uczestnictwo w kulturze.
Wystawę uroczyście  otworzył Pan Wójt Adam Topolski podkreślając jak ważny w dzisiejszych czasach jest rozwój pasji i talentów, kultywowanie tradycji, a także dbałość o samorealizację i aktywność społeczną.
    

Honorowymi gośćmi otwarcia wystawy była Pani Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Lidia Berner wraz z Mężem oraz Pani Przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów pani Maria Wróbel.
Spotkanie było doskonałą okazją do nawiązania wspólnego dialogu na niwie kulturalnej, wymiany poglądów i doświadczeń. Przybyli goście mogli również zwiedzić nowo wyremontowany budynek Willi Hoffmana, a także podczas skromnego poczęstunku złożyć sobie życzenia z okazji zbliżających się świat Bożego Narodzenia.
Wystawę przygotował wraz ze swoimi podopiecznymi – artysta plastyk: Sławomir Białek.
Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji w dni powszednie w godz.10-20, oraz w soboty w godz.9-14

Author: Kasia Tkacz