Wygraliśmy konkurs na dofinansowanie projektów kulturalnych.

GMINNY DOM KULTURY Z BIBIOTEKĄ  W KSAWEROWIE

  …uzyskał dofinansowanie na 3 autorskie projekty kulturalne w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Tytuły projektów:

1. Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej realizowana poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką

 – kwota dofinansowania: 9604,00 zł

2. ”Od Juniora do Seniora’’ – warsztaty dla mieszkańców gminy Ksawerów integrujące pokolenia

–kwota dofinansowania: 13 662,86 zł

3. „Ksawerowska Róża” – propagująca folklor małych środowisk lokalnych oraz tworząca przestrzeń do konfrontacji dokonań artystycznych regionów.

Pozwala na wymianę doświadczeń i pomysłów podnoszących atrakcyjność naszej gminy.

Ksawerowska Róża ma być festiwalem lokalnych talentów pochodzących z całej Polski

– kwota dofinansowania: 18 345, 54 zł

      41 612,30 zł –  o tyle wzbogacił się nasz Dom Kultury

 

Author: Kasia Tkacz