Orkiestra Dęta

W Gminnym Ośrodku Kultury z Biblioteką w Ksawerowie działa orkiestra dęta. W jej skład wchodzi młodzież oraz osoby dorosłe. Orkiestrę prowadzi Pan Marek Smuga – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, dyrygent, aranżer i kompozytor..
Orkiestra działa od trzech lat. Próby orkiestry obejmują  indywidualne lekcje gry na instrumentach dętych oraz zajęcia dla całego zespołu. Orkiestra działa na trzech poziomach zaawansowania.
Dla najmłodszych dzieci, chcących w przyszłości grać w orkiestrze  proponujemy naukę gry na flecie prostym.
 
Misją sekcji Gminnej Orkiestry Dętej jest:
 
Poprawienie jakości życia kulturalnego w Gminie Ksawerów i integracja międzypokoleniowa, poprzez wspólne muzykowanie.
Orkiestra będzie koronnym dorobkiem Gminy.
 

Author: Kasia Tkacz