Warsztaty rozwoju podmiotowości

Warsztaty rozwoju podmiotowości skierowane są dla osób chcących pogłębić wiedzę o sobie. Realizowane są w ramach autorskiego programu mającego na celu rozwój samoświadomości. Każdy z nas dźwiga pewien bagaż doświadczeń, z którego czerpie siłę do działania na gruncie zawodowym, jak i rodzinnym. Aby można było powiedzieć, że człowiek jest podmiotem odpowiedzialny za swoją działalność, musi on najpierw kontrolować sferę poznawczą nad otoczeniem i sobą samym , w tym zaś co szczególnie istotne, musi być świadomy swojego osobistego systemu wartości.
Zajęcia będą poruszać sferę:

  • integracji
  • rozpoznawania emocji
  • świadomości własnych emocji
  • mandala- wewnętrzne skupienie, wyciszenie
  • bagaż doświadczeń
  • słabe i mocne strony

 

Dodaj komentarz