Konkurs „Moje Boże Narodzenie”

Gminny Dom Kultury z Biblioteka w Ksawerowie ogłasza konkurs dla mieszkańców Gminy Ksawerów pt." Moje Boże Narodzenie". Szcegółowe informacje: konkurs adresowany do dzieci i młodzieży -mieszkańców Gminy Ksawerów, prace plastyczne, wykonane dowolną techniką należy złożyć w ekretariacie do dnia 10.12.21, prace muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora oraz telefonem kontaktowym, wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną na wystawie świątecznej w Galerii GDKzB w Ksawerowie, otwarcie wystawy odbędzie się 19.12.21 podczas Jarmarku Świątecznego, komisja konkursowa, podczas Jarmarku Świątecznego nagrodzi autorów najlepszych prac