Zapraszamy do udziału w II Jarmarku Bożonarodzeniowym

Zapraszamy wsytawców do udziału w II Jarmarku Bożonarodzeniowym. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zaprasza lokalnych artystów, rękodzielników, rzemieśliników oraz firmy i instytucje chcące zaprezetować produkty na II Jarmarku Bożonarodzeniowym. Jarmark odbędzie się 19 grudnia 2021 r. przy GDKzB w Ksawerowie.Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem GDKzB pod tel. 422072316