Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr Wioletty Domańskiej – przyjaciela naszego domu kultury.
Zawsze mogliśmy liczyć na jej wsparcie i ciepłe słowo.
Składamy wyrazy współczucia żalu całej Rodzinie oraz Bliskim.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach…

kobieta przy mównicy

Author: Kasia Tkacz