Drugi dzień półkolonii

Zabawy na trampolinach

Drugi dzień półkolonii. Skoki, piruety w powietrzu – Jump Planet. Dzieci biorą również udział w warsztatach 
z pedagogiem/ socjoterapeutą panią Anną Skurnicą. Tematem spotkania uzależnia od mediów.

Zabawy w Jump Planet
Dzieci w gąbkach, równoważnia
Urodziny, składanie życzeń
Anna Skurnica, warsztat psychologiczny

Author: Kasia Tkacz