PODZIĘKOWANIE

Składamy gorące podziękowanie Harcerzom 90 PDH „Wórewask”.

Za ogrom pracy, zaangażowanie, fantastyczne pomysły i ciekawe, przemyślane zajęcia, które

były Waszym wkładem w organizację ferii Gminnego Domu Kultury z Biblioteka w Ksawerowie.

Dzięki Wam nasze pociechy mają fantastyczne wspomnienia. 

koniec ferii

Author: Kasia Tkacz