Wystawa malarstwa

Anna Gonera  – Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa, specjalność Litografia, na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; studiów podyplomowych Zasad Konserwacji i Restauracji Zabytków Architektury na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pozłotnik, florysta. Uczestnik wystaw zbiorowych w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, w galerii w Białymstoku, Ostrawie i indywidualnych.