Artystyczny trzeci tydzień

dziewczynka w lalką ze szmatek, za nią dzieci przy stolikach podczas tworzenia lalek
dziewczynka zaplata warkoczyki swojej lalce ze szmatek
dzieci przy stole z rzeźbami z owoców
warsztaty teatralne, dzieci słuchają prowadzącego. Część dzieci przed sceną reszta na scenie