Poniedziałek wakacyjny

Pierwszy dzień Warsztatów Letnich za nami.
Dzieci wzięły udział w zajęciach profilaktyki przeciwdzałania uzależnieniom. Odbyły się zajęcia jogi, ceramiki, muzykoterapii.
Nie zabrakło również zajęć z sokolnikami.

kobieta w bluzce z napisem I love Gmina Ksawerów. dzieci patrzące na trzymane przez mężczyzn sowy
dzieci siedzące na matach i słuchające gongu
dzieci siedzące na trawie, słuchające pana sokolka, który opowiada o sowach i sokołach
dłonie dzieci lepiące z gliny
dzieci ćwiczą yogę