Biblioteka pozostaje zamknięta

GDKzB informuje,że biblioteka pozostaje zamknięta do dnia 8.02.2021