Uroczystości 11 Listopada

Polska Niepodległa – Polska wolna. 11 listopada to dla każdego Polaka wyjątkowy dzień,
odzyskanie niepodległości po 123 latach bycia pod zaborami. W dniu dzisiejszym mieszkańcy Gminy Ksawerów wzięli udział
w uroczystościach pod obeliskiem przy Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.