Arteterapia dla dzieci z trudnościami w nauce

Zajęcia z arteterapii dla dzieci z trudnościami w nauce
to zajęcia oparte o plastykę oraz elementy pedagogiki M. Montessori.
Kreatywny sposób na rozwój zdolności manualnych, motoryki
oraz szybkiej nauki czytania i pisania.

Prowadząca Emilia Przybyłek