Zbiórki ZHP

190 pabianicka gromada zuchowa ,,Lwie Serca”

ma zbiórki co tydzień w środę, w godzinach 17:30-18:45.

Na zbiórkach zbierają się dzieci     w wieku 6-10 lat. Wspólnie bawimy się i uczymy w duchu harcerskiej przygody.

Często urządzamy różne ciekawe wyjścia i wyjazdy więc serdecznie zapraszamy!