Zbiórki ZHP

Nowe godziny zbiórek „WÓREWASK”

Środa – zuchy 17.00-18.15,

harcerze 18.30-20.00