Zbiórki ZHP

Nowe godziny zbiórek „WÓREWASK”
Środa – zuchy 17.00-18.15, harcerze 18.30-20.00
Piątek – harcerze starsi 
18.00-19.30