Zbiórki ZHP

Zbiórki zuchów (7-10 lat)  środa 17.00-18.30

Zbiorki pionu harcerskiego (10-13 lat)  środa 19.00-20.00