English Club

English Club – rozwijanie praktycznych zdolności językowych, poszerzenie wiedzy o krajach i kulturze angielskojęzycznych. Praca na oryginalnych tekstach literatury. Zajęcia urozmaicone są utworami muzycznymi, filmowymi. Na zajęciach panuje swobodna i przyjazna atmosfera. 
Zajęcia prowadzi Justyna Kierlik
PONIEDZIAŁEK 10:00 – 12:00
WTOREK 9:00 – 11:00
17:00 – 19:00
ŚRODA 9:30 – 11:30
CZWARTEK 10:00 – 12:00