GDKzB w Kolorowej Lokomotywie

MIŁA NIESPODZIANKA NA SZLAKU „KOLOROWEJ LOKOMOTYWY” ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY
W upalny poniedziałek 28 lipca Lokomotywa przywiozła dzieci do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, gdzie w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym czeka zawsze mnóstwo niespodzianek. Tym razem dodatkową atrakcją były odwiedziny Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.
Przygotowana przez Łódzki Dom Kultury oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci cieszy się dużym zainteresowaniem Marszałka Stępnia. „Cieszy mnie to, że młode pokolenie regionu łódzkiego stanowiące jego siłę i przyszłość, edukowane będzie z tradycji, potencjału i możliwości, jakie płyną z dziedzictwa kulturowego naszego województwa” stwierdził podczas rozmowy Witold Stępień. Podkreślił jednocześnie, że jest to program skierowany do najmłodszych mieszkańców regionu, szczególnie tych, którzy nie mają możliwości wyjazdu na wakacje poza miejsce zamieszkania. „Wiosenna edycja projektu nosiła podtytuł – Poznaj łódzką małą ojczyznę, w edycji letniej tę „Małą ojczyznę” chcemy rozszerzyć na cały region” dodał pomysłodawca projektu, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, Jacek Sokalski „Projekt ten jednak ma przede wszystkim przeciwdziałać depopulacji i migracji młodych ludzi z województwa łódzkiego do innych regionów w Polsce. Dąży również do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży wiejskiej w dostępie do edukacji”. Czytaj więcej o GDKzB w Kolorowej Lokomotywie

Kolorowa lokomotywa w Muzeum Włókiennictwa

Kolorowa lokomotywa zatrzymała się na kolejnej stacji. Tym razem przystanek wypadł w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Ta tura projektu była integralną częścią poprzedniego etapu ,nadal kontynuujemy „ptasią tematykę”  Dzień minął nam na warsztatach papierniczych, każdy z nas mia ł szansę samodzielnie spróbować wykonać papier czerpany, posłuchać o historii papieru i wykonać własnoręcznie papierowego ptaka a także przyozdobić go w piórka własnego pomysłu.
Na drugiej części warsztatów dzieci wykonały skrzydła Kosa, pracy było bardzo dużo, mieszaliśmy techniki, uczyliśmy się jak łączyć materiały by otrzymać  trójwymiarowy efekt. Produktem końcowym okazały się imponujące skrzydła!
Dzieciaki jak zwykle nie zawiodły, ciężko pracowały i uczyły się w doskonałej atmosferze.Ich zaangażowanie, twórcze myślenie i pracowitość, zostały bardzo wysoko ocenione przez koordynatorów projektu!
Kolejna tura projektu po wakacyjnej przerwie. Zmierzymy się ze sceną i zawodami związanymi ze sztuką teatralną.
132
 
Czytaj więcej o Kolorowa lokomotywa w Muzeum Włókiennictwa

Kolorowa Lokomotywa ruszyła!

zobacz zdjęcia z warsztatów 12 maja dwadzieścioro dzieci, reprezentujących naszą Gminę rozpoczęło realizację projektu „Kolorowa lokomotywa” W ramach projektu nasze dzieci poznają naszą małą, łódzką ojczyznę. Projekt ma w zamyśle zwiększyć świadomość kulturalną i ekologiczną dzieci, dać okazję do wspólnej nauki poprzez zabawę. W pierwszej części trwania projektu zostaliśmy zaproszeni do Łódzkiego Domu Kultury, gdzie […]

Kolorowa Lokomotywa w Ksawerowie

Kilka tysięcy dzieci pojedzie „Kolorową Lokomotywą” Łódzkiego Domu Kultury
6 maja w Łódzkim Domu Kultury, w obecności marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, wiceprezesa WFOŚiGW Andrzeja Czapli, przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego Anny Rabiegi, dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Ewy Wasik oraz dyrektora Łódzkiego Domu Kultury Jacka Sokalskiego zainaugurowano kolejną edycję projektu „Kolorowa Lokomotywa”. Porozumienia z łódzką instytucją podpisali dyrektorzy ośrodków kulturalnych z 42 gmin, z 21 powiatów regionu łódzkiego.
Uczestnicy kolejnej edycji „Kolorowej Lokomotywy”, dzieci i młodzież z 42 gmin województwa łódzkiego (Czarnocin, Aleksandrów, Gorzkowice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Buczek, Łask, Bolimów, Lipce Reymontowskie, Kowiesy, Dmosin, Jeżów, Dąbrówka Duża, Rogów, Mniszków, Sławno, Biała Rawska, Osjaków, Konopnica, Rzgów, Koluszki, Inowłódz, Ujazd, Czerniewice, Goszczanów, Klonowa, Złoczew, Świnice Warckie, Wielgomłyny, Przedbórz, Nieborów, Kiernozia, Drużbice, Szczerców, Zdzieszulice Dolne, Bedlno, Nowe Ostrowy, Ksawerów, Zapolice, Rząśnia, Pęczniew). Wiosenna edycja „Kolorowej Lokomotywy” odbywa się pod hasłem „Poznaj małą łódzką ojczyznę”.


Ideą projektu „Kolorowa Lokomotywa” jest stworzenie oferty edukacyjnej w postaci programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia, skierowanej do dzieci i młodzieży województwa łódzkiego. Organizatorzy stawiają sobie za dodatkowy cel zainteresowanie młodych ludzi z regionu łódzkiego tradycją i historią Łodzi. Czytaj więcej o Kolorowa Lokomotywa w Ksawerowie