plakat informacyjny szachy

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne 30 września o godz. 18:00 Zajęcia prowadzi Szkoła Dwie Wieże.