kobieta przy mównicy

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Wioletty Domańskiej – przyjaciela naszego domu kultury. Zawsze mogliśmy liczyć na jej wsparcie i ciepłe słowo. Składamy wyrazy współczucia żalu całej Rodzinie oraz Bliskim. Na zawsze pozostanie w naszych sercach…